Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 05.05.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  05.05.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie aretransmisiu

  • odsúhlasila prevod obchodných podielov vo výške 100 % spoločníka spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca E. Cilingovej na nadobúdateľov V. Balážovú (80 %) aM. Baláža (20 %);
  • udelila licenciu na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby spoločnosti ČH HORNETS, s.r.o., Košice;
  • udelila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby prostredníctvom KDS spoločnosti CARGO Production, s.r.o., Handlová;
  • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. zdôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR vsúvislosti snedodaním súvislých záznamov vysielania zo dňa 8.2.2009;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. zdôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) vsúvislosti sodvysielaním programu Bulšit dňa 16.2.2009;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. zdôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť) a § 35 ods. 4 (prerušenie pliticko-publicistického programu reklamou) vsúvislosti sodvysielaním programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) 21.03.2009;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 4 (uplatňovanie JSO) vsúvislosti sodvysielaním reklamy na DVD Kickboxer 4 po programe Pinocchio dňa 08.11.2008;
  • uložila dve sankcie – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (nenáležitá propagácia sponzora) vprograme Panelák z 10.11.2008 a17.11.2008;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) vsúvislosti sodvysielaním príspevku Pospolitosť v Bratislave vrámci programu Noviny dňa 17.11.2008;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 166 eur Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. e) ZVR vsúvislosti snedodaním záznamov vysielania zo dňa 21.10.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 5.5.2009 budú uverejnené vzápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak