Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 21.04.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  21.04.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- predĺžila platnosť licencie na televízne vysielanie o12 rokov spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.;

- predĺžila platnosť licencie na televízne vysielanie o 12 rokov spoločnosti TVR a RE, s.r.o.;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky zo dňa 12.12.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s odvysielaním programu Lampáreň zo dňa 11.1.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Umenie vraždy zo dňa 26.1.2009;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nedovolená propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu OTO 2008 zo dňa 11.3.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti TV Liptov, s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Liptovské noviny zo dňa 27.1.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti TV Liptov, s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s odvysielaním programu Liptovský magazín zo dňa 31.1.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 3350 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Autosalón zo dňa 18.1.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dozrieva nebezpečný durman v rámci programu Dnes zo dňa 22.10.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 21.4.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak