Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 07.04.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  07.04.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu
na základe priebežných výsledkov monitorovania Slovenskej televízie, TV Markíza, TV JOJ, TA 3, Slovenského rozhlasu a rádia Expres počas kampane, moratória a volieb prezidenta SR

- začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, Rádio Regina z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 22.3.2009;

- začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Rádiožurnál zo dňa 4.4.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. c) ZVR (nedodržanie zákona o spôsobe voľby prezidenta) v súvislosti s možným neoznačením zreteľným spôsobom vysielania kampane v rámci programu Na telo – prezidentské voľby 2009 zo dňa 1.4.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. c) ZVR (nedodržanie zákona o spôsobe voľby prezidenta) v súvislosti s možným neoznačením zreteľným spôsobom vysielania kampane v rámci programu De facto špeciál zo dňa 31.3.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. c) ZVR (nedodržanie zákona o spôsobe voľby prezidenta) v súvislosti s možným neoznačením zreteľným spôsobom vysielania kampane v rámci programu V politike zo dňa 29.3.2009;

v iných prípadoch

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 33 ods. 5 ZVR (reklamný spot na liek Coldrex) v súvislosti s odvysielaním reklamy na liek Coldrex bez jednoznačnej a zrozumiteľnej výzvy na pozorné prečítanie poučenia zo dňa 18.1.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania zo dňa 24.1.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Sám doma 3 zo dňa 01.01.2009;

- začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 2 písm. a) ZVR (znevažovanie na základe viery a náboženstva) v súvislosti s odvysielaním programu Stretnutia zo dňa 15.09.2009 na programovom okruhu Rádio Regina;

- uložila sankcie - pokuty v súhrnnej výške 9958,17 eur Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Lúskanie špeciál zo dňa 25.11.2006 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);

- uložila sankciu - pokutu vo výške 200 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 30 ods. 2 (použitie záznamov krátkeho spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním záznamov z OH v Pekingu v publicistickom programe Šport z dní 18.8. až 24.8.2008;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Na telo zo dňa 19.10.2008;

- uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona Slovenskému rozhlas za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky zo dňa 17.10.2008;

- uložila sankciu – pokutu spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Lúzer týždňa v rámci programu Promi noviny zo dňa 17.10.2008.

- Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 7.4.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak