Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 10.03.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  10.03.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


 
- rozhodla, že spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava nie je povinná zaradiť do základnej programovej ponuky rozhlasové programové služby (oslobodenie od povinnosti „must carry“) (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);


- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Chudobní milionári zo dňa 17.1.2009;


- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nedovolená propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním  sponzorovaného programu Zdravíčko pán Doktor zo dňa 17.1.2009;


- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu O 5 minút 12  zo dňa 18.1.2009;


- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Tarzan-opičí muž  zo dňa 11.1.2009;


- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nedovolená propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Panelák zo dňa 10.11.2008;


- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 4 ZVR (moderátor spravodajstva v upútavke na spravodajský program) v súvislosti s odvysielaním upútavky na Televízne noviny  zo dňa 27.7.2008;


- zastavila správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. v súvislosti s odvysielaním programu Nevera po slovensky (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);


- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dary pre politické strany v rámci programu Noviny zo dňa 22.9.2008.
 


Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 10.3.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak