Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 24.02.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  24.02.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- začala správne konanie voči spoločnosti VIVA s.r.o. Z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (onačenie sponzora) v súvislosti s možným neoznačením sponzora programu logom alebo názvom právnickej osoby dňa 10.12.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. S r.o. Z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 a 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Roming zo dňa 4.12.2008;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 4 ZVR (moderátor spravodajstva v reklame) v súvislosti s odvysielaním upútavky na programu Chodili sme spolu zo dňa 6.1.2009;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona - Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky zo dňa 10.10.2008;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o cestovnej kancelárii BUBO Travel Agency v rámci programu Firmy zo dňa 8.9.2008;

- uložila sankcie - pokuty v súhrnnej výške 6638,77 eur vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii za porušenie § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Uli Biaho zo dňa 14.3.2007 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);

- uložila sankciu - pokutu vo výške 3319,39 eur MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nehoda opitého vodiča v rámci programu Noviny zo dňa 6.9.2007 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR).

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 24.2.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak