Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 10.02.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  10.02.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pospolitosť v Bratislave v rámci programu Noviny zo dňa 17.11.2008;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona - Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky zo dňa 21.11.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nenáležitá forma propagácie sponzora) v súvislosti s odvysielaním osobitných propagačných zmienok o produkte poisťovne Wüstenrot v rámci programu Panelák zo dňa 17.11.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 655 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Banán radí zo dňa 18.6.2008;

- prijala komentár k zákonnej úprave vysielania v čase voľby prezidenta SR, ktorý bude zverejnený na webovej stránke Rady.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 10.2.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak