Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 27.01.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  27.01.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava Ing. Kataríny Lešickej, Senec vo výške 100% na základnom imaní na nadobúdateľa Romana Jankoviča;

- udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom MVDS spoločnosti Decora s.r.o., Čadca (názov programovej služby – Vaša TV);

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania zo dňa 21.10.2008;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 6 ZVR v súvislosti s neuplatnením Jednotného systému označovania v prehľade programov na program Za železnou oponou na internetovej stránke vysielateľa;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Na telo zo dňa 19.10.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 a 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním reklamy na DVD Kickboxer 4 po odvysielaní programu Pinocchio dňa 8.11.2008;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 23 ods. 1 ZVR v súvislosti s nevyhradením väčšinového podielu európskym dielam za mesiac august 2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 170 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania zo dňa 1.10.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 1700 eur vysielateľa na základe zákona – Slovenský rozhlas za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o rockovej opere Kráľ Štefan v rámci programu Téma redaktora zo dňa 1.10.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 27.1.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak