Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 13.01.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 13.01.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Išlo tam o „hubu“? v rámci programu Noviny zo dňa 16.10.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 ZVR (všestrannosť informácií, názorová pluralita a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Lúzer týždňa v rámci programu PROMI Noviny zo dňa 17.10.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dozrieva nebezpečný durman v rámci programu Dnes zo dňa 21.10.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti D.EXPRES, a.s. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku o pripravovanom audite v Sociálnej poisťovni v rámci programu Infoexpres plus- Správy a komentáre zo dňa 8.10.2008 o cca 12.01 hod.;

- začala správne konanie voči spoločnosti D.EXPRES, a.s. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku o pripravovanom audite v Sociálnej poisťovni v rámci programu Infoexpres plus- Správy a komentáre zo dňa 8.10.2008 o cca 17.02 hod.;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 7.000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku iPhone 3G v rámci programu Teleráno zodňa 22.8.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 13.1.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak