Kontakty

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

Palisády 36
811 06  Bratislava

Podateľňa prijíma zásielky od verejnosti v pracovné dni v čase:Pondelok: 10:00 - 12:00    13:00 - 15:00
Utorok: 10:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 10:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Štvrtok: 10:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Piatok: 9:00 - 12:00   13:00 - 14:00
 Tel.  + 421 2 20 90 65 00
 Fax.  + 421 2 20 90 65 35
             
 e-mail: office@rvr.sk              
 

PREDSEDNÍČKA RADY

PhDr. Marta  D A N I E L O V Á
Tel.  + 421 2 20 90 65 00
e-mail: predseda@rvr.sk 
RIADITEĽ KANCELÁRIE RADY

JUDr. Ľuboš  K U K L I Š, PhD.
Tel.  + 421 2 20 90 65 00
e-mail: riaditel@rvr.sk
KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Mgr. Ivana  F U R J E L O V Á
Tel.  + 421 2 20 90 65 03
         +421 918 696 286
e-mail: ivana.furjelova@rvr.sk
ÚTVAR RIADITEĽA KANCELÁRIE

Ing. Peter Báchor                 Tel.  + 421 2 20 90 65 30
Mgr. Michal Hradický           Tel.  +421 2 20 90 65 40
Ing. Zuzana Kintlerová        Tel.  + 421 2 20 90 65 31
Ing. Tatiana Ondrušková     Tel.  +421 2 20 90 65 00
Mgr. Stanislav Šenc             Tel.  +421 2 20 90 65 36
  PRÁVNY A LICENČNÝ ODBOR

Vedúci odboru:
Mgr. Martin  D O R O C I A K
Tel.  + 421 2 20 90 65 20
e-mail: plo@rvr.sk

Odbor:
Anna Grebečiová                  Tel.  + 421 2 20 90 65 23
Mgr. Andrea Grófová             Tel.  + 421 2 20 90 65 26
Mgr. Juraj Macák                   Tel.  + 421 2 20 90 65 21
Lýdia Szabová                       Tel.  + 421 2 20 90 65 29
Mgr. Ing. Ivan Tarabčák        Tel.  + 421 2 20 90 65 38
JUDr. Bc. Soňa Kanderová   Tel.  + 421 2 20 90 65 27
PROGRAMOVÝ ODBOR

Vedúci odboru:
Mgr. Margita  C A F Í K O V Á
Tel.  + 421 2 20 90 65 10
e-mail: pgo@rvr.sk

Odbor:
Zuzana Godányová             Tel.  + 421 2 20 90 65 16
Mgr. Róbert Hrnčiarik          Tel.  + 421 2 20 90 65 06
Mgr. Katarína Hudecová     Tel.  + 421 2 20 90 65 17
Mgr. Ján Hurtík                     Tel.  + 421 2 20 90 65 12
Mgr. Ján Chalúpka              Tel. + 421 2 20 90 65 32
Mgr. Miroslav Kuželj            Tel.  + 421 2 20 90 65 04
PhDr. Hana Kyseľová         Tel.  + 421 2 20 90 65 13
Mgr. Veronika Ležanská     Tel.  + 421 2 20 90 65 07
Mgr. Katarína Pilková          Tel.  + 421 2 20 90 65 14
Mgr. Karin Ragulová            Tel.   +421 2 20 90 65 34
Mgr. Laura Ridegová           Tel.  + 421 2 20 90 65 18
Mgr. Pavel Sehnal                Tel.  + 421 2 20 90 65 15
Mgr. Martin Hinca                 Tel.  + 421 2 20 90 65 11
Mgr. Tomáš Vagaský           Tel.  + 421 2 20 90 65 09
Ing. Jana Vanišová              Tel.  + 421 2 20 90 65 05
Mgr. Jozef Vrabel                 Tel.  + 421 2 20 90 65 08

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak