Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 02.12.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 02.12.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

rozhodla o registrácii retransmisie spoločnosti Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava; 

nepridelila frekvenciu 104,2 MHz Žilina žiadnemu žiadateľovi a konanie v tejto veci zastavila;

začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 30 ods. 2 písm. b) ZVR (právo na krátke spravodajstvo) v súvislosti s tým, že v programe Športové noviny z dní 11.8.,13.8.,17.8.,.20.8. a 21.8.2008 odvysielal záznamy z OH v Pekingu, ktorých časový rozsah presahoval 90 sekúnd;

začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 30 ods. 2 písm. a) ZVR (právo na krátke spravodajstvo) v súvislosti s tým, že v publicistickom programe Šport v dňoch od 9.8.2008 do 24.8.2008 odvysielal záznamy z OH v Pekingu, na vysielanie ktorých má výhradné právo iný vysielateľ;

začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Ceny má strážiť bývalý agent ŠtB v rámci programu Televízne noviny zo dňa 24.9.2008;

začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Firmy zo dňa 8.9.2008;

začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Banán radí zo dňa 18.6.2008;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti RING TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania v zodpovedajúcej kvalite zo dňa 5.5.2008;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku TERAZ SA TO HODÍ: „KONČÍŠ!!!“ v rámci programu Šport zodňa 24.6.2008;

uložila sankcie – pokutu v súhrnnej výške 600.000,-Sk a upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Vyvolení zdňa 5.10.2005 a dňa 6.10.2005 v repríze (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);

zvolila do funkcie predsedu Rady prof. PhDr. Miloša Mistríka DrSc., ktorý začne vykonávať funkciu po uplynutí funkčného obdobia terajšej predsedníčky Rady Valérie Agócs, t.j. dňa 14.01.2009;

zvolila do funkcie podpredsedu Rady Ing. Petra Abraháma, ktorý začne vykonávať funkciu po uplynutí funkčného obdobia terajšieho podpredsedu Rady JUDr. Petra Brázdila, t.j. dňa 17.12.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 02.12.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak