Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 18.11.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 18.11.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- pridelila frekvencie 106,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Bardejov, 104,8 MHz Bratislava, 102,0 MHz Košice, 93,5 MHz Martin, 95,2 MHz Námestovo, 95,2 MHz Nitra, 98,5 MHz Nové mesto nad Váhom, 100,9 MHz Poprad, 96,3 MHz Považská Bystrica, 103,7 MHz Prešov; 93,6 MHz Ružomberok a 102,8 MHz Žilina; spoločnosti OKEY RADIO a.s., Bratislava;

- pridelila frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica, 107,2 MHz Martin, 105,4 MHz Nitra, 96,4 MHz Partizánske, 104,5 MHz Prievidza, 97,4 MHz Topoľčany a 91,8 MHz Trenčín spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske;

- pridelila frekvenciu 89,1 MHz Trenčín spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava;

- pridelila frekvenciu 91,7 MHz Dolný Kubín Bratislava Slovenskému rozhlasu;

- pridelila frekvenciu 90,6 MHz Skalité, spoločnosti Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica;

- pridelila frekvenciu 98,4 MHz Žiar nad Hronom Slovenskému rozhlasu;

- pridelila frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica spoločnosti Radio ONE s.r.o., Nitra;

- nepridelila frekvencia 104,2 MHz Žilina žiadnemu žiadateľovi;

- udelila licenciu na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Slovenskému rozhlasu (názov programovej služby Slovenský rozhlas 7, Rádio Klasika);

- udelila licenciu na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Slovenskému rozhlasu (názov programovej služby Slovenský rozhlas 8, Rádio Litera);

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania v zodpovedajúcej kvalite zo dňa 01.10.2008;

- začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Bolívijská opozícia pristúpila na dohodu v rámci programu Rádiožurnál zo dňa 17.9.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Murgaš obvinil poslankyňu z porušovania zákona v rámci programu Poludňajší žurnál zo dňa 15.8.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r. o. z dôvodu možného porušenia § 23 ods. 1 ZVR v súvislosti s nezabezpečením väčšinového podielu vysielacieho času v mesiaci august 2008;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku V škole chcú viac rómskych asistentov v rámci programu Noviny zo dňa 23.4..2008;

- uložila sankcie – pokutu v súhrnnej výške 550.000,-Sk a upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v rámci programu Noviny zo dňa 17.12.2006 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 18.11.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak