Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 04.11.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 04.11.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodných podielov spoločníkov spoločnosti CREATV spol. s r.o., Košice Evy Děkanovskej vo výške 10 % podielu na základnom imaní a Marcela Děkanovského vo výške 17 % podielu na základnom imaní na nadobúdateľa spoločnosť INTERACTIVE , a.s., Praha, Česká republika;

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti mojeradio, a.s., Bratislava Martina Lengyela vo výške 19 % podielu na základnom imaní na nadobúdateľa JUDr. Ivana Ikrényiho;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Teleráno zo dňa 22.08.2008;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MANIN PB, s.r.o., za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Čo nebolo povedané v rámci programu Noviny zo dňa 21.05.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 04.11.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak