Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 21.10.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 21.10.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 60% obchodného podielu spoločníka spoločnosti TV LUX s.r.o., Bratislava - LUX communication na nadobúdateľa Konferencia Biskupov Slovenska, Bratislava – vo výške 20% a na nadobúdateľa Saleziáni Dona Bosca – Slovenská provincia, Bratislava – vo výške 40% podielu na základnom imaní;
- udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom KDS spoločnosti Ateliér s.r.o., Krupina (názov programovej služby – ATELIER TV);
- udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom KDS spoločnosti MV Média, s.r.o., Košice (názov programovej služby – TOP REGIÓN);
- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pozor na úradníkov v rámci programu Televízne noviny zo dňa 16.07.2008;
- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. q) ZVR (prerušenie programu) v súvislosti s prerušením programu Kongo komunikátmi, ktoré obsahovali spravodajské informácie zo dňa 27.7.2008;
- uložila sankciu – pokutu vo výške 100 000,- Sk spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 2 písm. b) ZVR (strelná zbraň v upútavke) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program S.W.A.T.: Jednotka rýchleho nasadenia zo dňa 24.4.2008;
- uložila sankciu – pokutu vo výške 100 000,- Sk Slovenskej televízii za porušenie § 35 ods. 2 ZVR (odvysielanie reklamy mimo prestávky) v súvislosti s odvysielaním reklamy počas hokejového zápasu Slovensko – Nórsko zo dňa 4.5.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA s.r.o. za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s odvysielaním príspevku Arpád Pál už 6 rokov bojuje o svoje dieťa v rámci programu Reflex zo dňa 11.3.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 21.10.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak