Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 07.10.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 07.10.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


- udelila licenciu na televízne licenciu prostredníctvom KDS žiadateľovi Zdenkovi Šmondrkovi (názov programovej služby – Regno TV);
- rozhodla o predĺžení platnosti licencie č. T/73 na televízne vysielanie spoločnosti Televízia Turiec s.r.o.;
- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Banán radí zo dňa 18.06.2008;
- začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 10 a ods. 12 ZVR (politická reklama a skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o rockovej opere Kráľ Štefan v rámci programu Téma redaktora zo dňa 27.7.2008;
- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kde skončí Mustafa v rámci programu Krimi Noviny zo dňa 24.07.2008;
- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kde skončí Mustafa v rámci programu Krimi Noviny zo dňa 24.07.2008;
- začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označenie sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji zo dňa 8.5.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Televízne noviny zo dňa 24.3.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (vyvolanie pocitu strachu v upútavke) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Jericho zo dňa 28.4.2008;
- uložila sankciu – pokutu vo výške 100 000,- Sk Slovenskej televízii za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (priama podpora sponzora programu) v súvislosti s odvysielaním programu Postav dom, zasaď strom zo dňa 12.4.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 7.10.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej na stránke..

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak