Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 23.09.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 23.09.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

- udelila licenciu na rozhlasové vysielanie prostredníctvom KDS/MMDS/MVDS spoločnosti INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava;
- začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Oslavy s otáznikom v rámci programu Správy a komentáre zo dňa 23.6.2008;
- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Hudobný hotel v Prahe v rámci programu Prominenti zo dňa 22.06.2008;
- uložila sankciu – pokutu vo výške 300 000,- Sk spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním programu Nevera po slovensky zo dňa 18.2.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Letecké spojenie medzi Viedňou a Innsbruckom v rámci programu Showbiz zo dňa 15.3.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Záujem o finančné poradenstvo stále rastie v rámci programu Správy TA3 zo dňa 27.3.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 33 ods. 5 ZVR (reklama na liek bez predpisu) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek Claritine, pri ktorom nebolo zabezpečené, aby výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku bola zrozumiteľná a jednoznačná;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 33 ods. 5 ZVR (reklama na liek bez predpisu) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek Theraflu, pri ktorom nebolo zabezpečené, aby výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku bola zrozumiteľná a jednoznačná;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Podozrivý predaj inzercie v rámci programu Televízne noviny zo dňa 22.2.2008;
- uložila sankciu – pokutu vo výške 150 000,- Sk spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program C.S.I.: Las Vegas zo dňa 20.2.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Čudné krádeže obecných kroník v rámci programu Noviny zo dňa 20.4.2008.

 

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 23.9.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak