Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 09.09.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 09.09.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

-udelila licenciu na celoplošné televízne vysielanie monotypovej programovej služby s názvom TV JOJ PLUS prostredníctvom satelitu/KDS/MMDS/MVDS spoločnosti MAC TV s.r.o.;
- udelila licenciu na celoplošné televízne vysielanie monotypovej programovej služby s názvom bebe TV hd prostredníctvom satelitu spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava (názov programovej služby – bebe TV HD);
- udelila licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie programovej služby s názvom TELEVÍZO prostredníctvom DVB-T, DVB –S spoločnosti NAUTIK TV;
- začala správne konania voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Teraz sato hodí: „Končíš!!!“ v rámci programu Šport zo dňa 24.06.2008;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií) v súvislosti s odvysielaním príspevku s názvom Škola ku dnu v rámci programu Reportéri z dňa 05.02.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 9.9.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na internetovej stránke Rady.

 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak