Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 17.06.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 17.06.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • -pridelila frekvenciu 95,1 MHz Banská Štiavnica spoločnosti D.EXPRES, a.s. Bratislava;
 • -pridelila frekvenciu 107,7 MHz Banská Bystrica spoločnosti T.W. Rádio s.r.o., Bratislava;
 • -pridelila frekvenciu 93,2 MHz Snina spoločnosti Rádio LUMEN, s.r.o. Banská Bystrica;
 • -pridelila frekvenciu 88,5 MHz Dubnica nad Váhom fyzickej osobe Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom;
 • -pridelila frekvenciu 87,8 MHz Nitra spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava;
 • -pridelila frekvenciu 91,3 MHz Banská Bystrica spoločnosti SPINOZA s.r.o., Partizánske;
 • -pridelila frekvenciu 106,9 MHz Košice fyzickej osobe Marek Petráš, Košice;
 • -pridelila frekvenciu 89,8 MHz Prešov spoločnosti ČH HORNETS, s.r.o., Košice;
 • -pridelila frekvenciu 104,6 MHz Ružomberok Slovenskému rozhlasu;
 • -udelila licenciu spoločnosti TV Agency, s.r.o., Bratislava na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu a KDS;
 • -udelila licenciu spoločnosti XENTAURI s.r.o., Bratislava na televízne vysielanie prostredníctvom KDS;
 • -začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) ZVR (použitie strelných zbraní v upútavke) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program S.W.A.T: Jednotka rýchleho nasadenia zo dňa 24.4.2008;
 • -začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (vyvolanie pocitu strachu v reklame) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Jericho zo dňa 29.4.2008;
 • -začala správne konanie voči spoločnosti MARKIZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kostol ozdobili ikebanou z truhly v rámci programu Televízne noviny zo dňa 24.3.2008;
 • -začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nedovolená propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Postav dom, zasaď strom dňa 12.4.2008;
 • -uložila sankciu – pokutu vo výške 500 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Varí Vám to z dní 7.1-.11.1.2008;
 • -uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním informácie o hromadnej dopravnej nehode na Pražskej ulici v rámci programu Televízne noviny z dňa 25.11.2007.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 17.06.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak