Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 03.06.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa 03.06.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

-udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom KDS spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na programovú službu s názvom Magio Infokanál;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Úskalia internetového obchodu v rámci programu Noviny zo dňa 24.2.2008;

- začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku o tlačovom zákone a Lisabonskej zmluve v rámci programu Správy zo dňa 9.4.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Podozrivý predaj inzercie v rámci programu Televízne noviny zo dňa 22.2.2008;

-začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Letecké spojenie medzi Viedňou a Innsbruckom v rámci programu SHOWBIZ zo dňa 15.3.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Záujem o finančné poradenstvá v rámci programu Správy TA3 zo dňa 27.3.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 150 000,- Sk MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 35 ods. 4 ZVR (prerušenie spravodajského programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním spravodajského programu o cca 19.00 dňa 14.1.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 150 000,- Sk MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 35 ods. 4 ZVR (prerušenie spravodajského programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním spravodajského programu o cca 19.00 dňa 15.1.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 500 000,- Sk spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (zásah do základných práv a slobôd) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o úmrtí dvoch skialpinistov v Západných Tatrách v rámci programu Televízne noviny dňa 15.12.2007;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (účinkovanie moderátora spravodasjtva v reklame) v súvislosti s odvysielaním reklamy na Československý bál v Prahe dňa 28.1.2008;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 100 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o erotickom klube v Grazi v rámci programu Črepiny * zo dňa 22.10.2007;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácii) v súvislosti s odvysielaním príspevku Neuznaná tajná cirkev v rámci programu NOVINY PLUS zo dňa 23.10.2007;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 100 000,- Sk Slovenskému rozhlasu za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o koncerte R.Claydermana a informácií o prípravku Ocuvite lutien v rámci programu Dobrý deň, Slovensko dňa 22.11.2007.

 

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 03.06.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak