Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 20.05.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 20.5.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila licenciu Slovenskej televízii na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby s názvom Trojka;

- udelila licenciu spoločnosti mojeradio a.s., Bratislava na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Classic Rock;

- udelila licenciu spoločnosti mojeradio a.s. Bratislava na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Radio Dance;

- udelila licenciu spoločnosti mojeradio a.s. Bratislava na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Modern Rock;

- udelila licenciu spoločnosti mojeradio a.s. Bratislava na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 99JAMZ;

- udelila licenciu spoločnosti mojeradio a.s. Bratislava na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Classic Rock;

- udelila licenciu spoločnosti mojeradio a.s. Bratislava na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Smooth Jazz;

- začala správne konanie voči spoločnosti D.EXPRES, a.s. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Hemendex zo dňa 29.2.2008;

- začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácii) v súvislosti s odvysielaním príspevku Škola ku dnu v rámci programu Reportéri dňa 5.2.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (oddelenie reklamy) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program C.S.I. Las Vegas zo dňa 20.2.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Opitú sudkyňa čaká disciplinárny súd v rámci programu Televízne noviny zo dňa 22.2.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 33 ods. 5 ZVR (náležitosti reklamy na liek) v súvislosti s odvysielaním reklamy na liek Theraflu dňa 13.12.2007;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 33 ods. 5 ZVR (náležitosti reklamy na liek) v súvislosti s odvysielaním reklamy na liek Claritine dňa 18.04.2008;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia 19 ods. 2 písm. a ) ZVR (znevažovanie na základe viery a náboženstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kauza: Detské porno v rámci programu Noviny Plus z dňa 31.10.2007;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 000,-Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých – hrubé neodôvodnené násilie) v súvislosti s odvysielaním príspevku Týraný vlčiak v rámci programu Noviny Plus z dňa 6.11.2007;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 500 000,-Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých – hrubé neodôvodnené násilie) v súvislosti s odvysielaním príspevku Odhalili tyrana vlčiaka v rámci programu Noviny z dňa 5.11.2007;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona voči Slovenskej televízii za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Príplatok v rámci programu Reportéri z dňa 30.10.2007;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona voči Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácii) v súvislosti s odvysielaním príspevku Príplatok a Príplatok 2 v rámci programu Reportéri z dňa 30.10.2007 a z dňa 13.11.2007.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 20.05.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak