Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 06.05.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 06.05.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom KDS spoločnosti MARTICO, s.r.o., MARTIN;

začala správne konanie voči MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZVR (ľudská dôstojnosť a zobrazenie psychického utrpenia) v súvislosti s odvysielaním programu Nevera po slovensky dňa 18.2.2008;
začala správne konanie voči MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Mafstory dňa 17.2.2008;
uložila sankciu – pokutu vo výške 50.000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o sadomasochistických praktikách v rámci programu Črepiny * zo dňa 8.10.2008;

 

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 06.05.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak