Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 22.04.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 22.4.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

udelila predchádzajúci súhlas so zvýšením základného imania spoločnosti GES Slovakia, s.r.o. a to pristúpením nového spoločníka, spoločnosť RADIO ASSET, a.s.;

začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Mäsiar zo Šale mal obrať ľudí o milióny v rámci programu Televízne noviny Dnes zo dňa 18.2.2008;
začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky dňa 15.2.2008;
začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Tajná kazeta odhalená v rámci programu Noviny zo dňa 29.1.2008;
začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 ZVR (objektivita spravodajstva a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M. v rámci programu Správy STV zo dňa 3.1.2008;
začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu (Rádio Slovensko) z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 ZVR (objektivita spravodajstva a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M. v rámci programu Rádiožurnál zo dňa 3.1.2008;
začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu (Rádio Regina) z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 ZVR (objektivita spravodajstva a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M. v rámci programu Źurnál Rádia Regina zo dňa 3.1.2008;
začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M. v rámci programu Hlavné správy zo dňa 3.1.2008 ;
začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Hákové kríže na školách v rámci programu Noviny zo dňa 9.2.2008;
začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 ZVR (všestrannosť informácii a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Po obličke - samovražda v rámci programu Črepiny zo dňa 28.1.2008;
uložila sankcie – pokuty v súhrnnej výške 220 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti a ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Brat zavraždil sestru v rámci programu Noviny z dňa 23.10.2007;
uložila sankciu – pokutu vo výške 50.000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním
príspevku informujúcom o českom pornohercovi Robertovi Rosenbergovi v rámci programu Črepiny * z dňa 6.9.2007;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti D.EXPRES a.s. v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o názore ochranárov v súvislosti so stretnutím R. Fica s francúzskym prezidentom a odvysielaním príspevku informujúcom o netransparentnosti štátnych zákaziek v rámci programu Infoexpres dňa 3.10.2007.
Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 22.04.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak