Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 08.04.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 8.4.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 50 % obchodného podielu na základnom imaní spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava spoločníka Ing. Ľudovíta Fabiana na nadobúdateľa - spoločnosť E & J s.r.o. Bratislava;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Varí Vám to? z dní 7.1. až 11.1.2008;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 35 ods. 5 ZVR (prerušenie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Varí Vám to? z dní 8.1. a 10.1.2008;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Varí Vám to? z dní 7.1., 9.1. a 11.1.2008;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním krátkej informácie o dopravnej nehode na Pražskej ulici v programe Televízne noviny dňa 25.11.2007;

 • začala 3 správne konania voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) ZVR (zobrazenie používania strelných zbraní v upútavkách) v súvislosti s odvysielaním upútavky na programy CSI: Miami a Kriminálka San Francisco dňa 8.1.2008, upútavky na program Telo na telo dňa 8.1.2008 a upútavky na programy May Day a Hurikán z dňa 8.1.2008;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti D.EXPRES a.s. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvineniach R.Fica voči guvernérovi NBS z korupcie v rámci programu Infoexpres dňa 01.10.2007;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti D.EXPRES a.s. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o rokovaní tripartity v rámci programu Infoexpres dňa 17.09.2007;

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 20.000,-Sk spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Polícia v tieni mafiánov v rámci programu Noviny dňa 16.09.2007;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti VIVA, a.s.za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o rokovaní parlamentu o návrhu zákona o sociálnom poistení v rámci programu Veľké správy dňa 21.09.2007;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti D.EXPRES a.s. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom zmenách pri získavaní úverov v rámci programu Infoexpres dňa 19.09.2007.Ostatné uznesenia prijaté na dnešnom zasadnutí budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie

Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak