Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 22.01.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa 22.1.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • začala správne konania voči Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 a § 16 písm. a) (ľudská dôstojnosť a všestrannosť informácií a pluralita názorov) v súvislosti s odvysielaním príspevkov Príplatok a Príplatok 2 v rámci programov Reportéri z dní 30.10. a 13.11.2007;

  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Nevybavené účty zo dňa 07.12.2007;

  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kauza: Detské porno v rámci programu Noviny PLUS zo dňa 31.10.2007;

  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Odhalilityrana vlčiaka v programe Noviny zo dňa 05.11.2007;

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 50 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Noc Vyvolených dňa 24.10.2005 - konanie vrátené z NS SR; uložila sankciu – pokutu vo výške 20 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Trest za krádež retiazky v rámci programu Noviny zo dňa 29.08.2007;

  • uložila sankcie – pokutu v súhrnnej výške 120 000,- Sk a upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním reprízy programu Črepiny (Lukyho príbeh o drogovej závislosti) zo dňa 23.07.2007.
Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak