Zápisnica RVR č.12/2008 zo dňa 17.06.2008

Zápisnica č. 12/2008
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 17.06.2008 o 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš
Overil: PhDr. Dana Podracká
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak