Nové pravidlá pre AVMS a vysporiadanie sa s dezinformáciami on-line

CONNECT Univerzita Európskej komisie dňa 3. 4. 2019 usporiadala v Bruseli seminár na tému „Nové pravidlá pre audiovizuálne mediálne služby a vysporiadanie sa s dezinformáciami on-line.“  Podujatie bolo súčasťou série vzdelávacích aktivít, ktoré organizuje riaditeľstvo Európskej Komisie DG CNECT v rámci “CONNECT University“ pre zamestnancov Európskej Komisie.

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, bol na podujatie pozvaný z pozície predsedu ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Vystúpil ako jeden z prednášajúcich a prezentoval na tému novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), dezinformácií a úlohy mediálnych regulátorov v tomto kontexte. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Prednášky bolo možné naživo sledovať on-line, s možnosťou interaktívnej diskusie pre delegácie EÚ po celom svete. Seminár tak bol cenným informačným zdrojom pre zamestnancov týchto delegácií pri výkone svojej činnosti.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak