Bilaterálne stretnutie s Francúzskym mediálny regulačným orgánom

Pri príležitosti predsedníctva riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliša, v rámci ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), sa dňa 2. 4. 2019 uskutočnilo historicky prvé bilaterálne stretnutie delegácií Francúzskeho mediálneho regulačného orgánu (Conseil supérieur de l´audiovisuel) a Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom spoločného stretnutia bolo rokovanie o budúcnosti ERGA, v rámci aktuálneho interného procesu reformy organizácie, a to v nadväznosti na nedávno schválenú revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS). Smernica o AVMS formálne uznáva status ERGA ako poradného orgánu Európskej komisi.Práve francúzska delegácia pod vedením Frédérica Bokobza - zástupcu generálneho riaditeľa regulačného orgánu, vedie internú skupinu, ktorá pripravuje návrhy na reformu ERGA. Tieto návrhy budú prvýkrát diskutované na stretnutí v Bratislave, počas plenárneho zasadnutia ERGA, ktoré sa bude konať 20. - 21. Júna. Conseil supérieur de l´audiovisuel patrí medzi najväčšie a najdôležitejšie regulačné orgány v Európe a má významnú pozíciu aj v rámci ERGA.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak