Ako bojovať proti dezinformáciám on-line a fake news (Barcelona, 29. 3. 2019)

Katalánska Rada pre vysielanie (Catalonia Broadcasting Council), regionálny regulačný orgán v Španielsku, dnes organizuje podujatie s názvom „Ako bojovať proti dezinformáciám on-line a fake news.“

Cieľom dnešného stretnutia je analýza dezinformácií, z ktorých sa stal celosvetový fenomén a  reflektovanie možných stratégií boja proti ich šíreniu. Dnes o tejto téme v Barcelone diskutuje viacero relevantných aktérov: novinári, médiá, tzv. fact checkers, ale aj ďalší inštitucionálni zástupcovia – regulačné orgány a členovia pracovnej skupiny na vysokej úrovni Európskej komisie, ktorá stála na začiatku iniciatív Európskej komisie v tejto oblasti.Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, sa zúčastňuje tohto podujatia z pozície predsedu ERGA. Bude vystupovať ako prednášajúci a následne spolu so zástupcami regulátorov z Nemecka a Francúzska budú diskutovať ako panelisti v rámci bloku Regulácia dezinformácií on-line - medzinárodné skúsenosti.Ľuboš Kukliš vo svojom príhovore predstaví aktivity ERGA v tejto oblasti, pričom sa zameria na Správu k mediálnej pluralite z roku 2018, ktorá bola pripravená pod jeho vedením a ktorá po prvý krát analyzovala aj aktivity regulátorov v oblasti dezinformácií. Predstaví aj plánované aktivity ERGA v roku 2019 v kontexte Pracovnej skupiny k mediálnej pluralite a špeciálnej akčnej skupiny, ktorej vecné vstupy majú pomôcť Európskej komisii pri vyhodnocovaní fungovania Európskeho kódexu platforiem (vrátane služieb ako Facebook alebo Youtube) k dezinformáciám a aj Európskej siete pre spoluprácu pre voľby, ktorá začala nedávno svoju činnosť.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak