Výberové konanie jar 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 3. 4. 2019 do 14:00 hod.
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 21. 5. 2019

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

VÝKON

[W]

POZNÁMKY

Humenné

95,0

100

 

Košice

102,5

500

Prideliteľné spoločne

Prešov

102,7

250

Plešivec

89,6

500

 

Poprad

106,6

200

 

Moldava nad Bodvou

105,8

200

 

Rožňava

90,5

250

 

Stará Ľubovňa

97,4

500

 

Staré Hory

95,2

2

 

Trnava

107,2

50

 

Michalovce

93,9

250

 

Žarnovica

99,6

200

Prideliteľné len Rádiu One

Nové Zámky

98,7

1000

 

Nitra

101,0

100

 

Púchov

88,3

300

Prideliteľné spoločne

Dubnica nad Váhom

88,5

150

Trenčín

89,8

30

 

Trenčín

92,8

500

 

Bánovce nad Bebravou

96,9

500

 

Považská Bystrica

104,4

300

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak