Zloženie Rady pre vysielanie a retransmisiu

PREDSEDNÍČKA
PhDr. Marta Danielová

funkčné obdobie do 15. 12. 2024
viac info


Mgr. Ingrid Fašiangová

funkčné obdobie do 16. 12. 2020
viac info

ČLENOVIA

Mgr. Gabriela Rothmayerová
funkčné obdobie do 16. 12. 2020
viac info

PhDr. Peter Kolenič, PhD.
funkčné obdobie do 13. 1. 2021
viac info

Mgr. Milan Blaha
funkčné obdobie do 16. 2. 2023
viac info

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
funkčné obdobie do 28. 3. 2023
viac info

Mgr. Peter Kubica
funkčné obdobie do 26. 1. 2025
viac info

PhDr. Anikó Dušíková, CSc.
funkčné obdobie do 26. 1. 2025
viac info

Mgr. György Batta
funkčné obdobie 13. 12. 2023
viac info

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak