Konferencia na tému Nové európske pravidlá regulácie médií a platforiem na zdieľanie videí a ich dopad na reguláciu v SR

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, sa dňa 17. 1. 2019 zúčastní konferencie, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.  Téma diskusie reaguje na stále aktuálnu problematiku revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti v decembri 2018 a priniesla do mediálneho prostredia viacero podstatných zmien.

Cieľom podujatia je informovanie a diskusia o prijatých zmenách, nielen z pohľadu diváka, alebo užívateľa, ale aj z pohľadu regulovaných subjektov. Ľ. Kukliš na podujatí vystúpi ako moderátor v prvom paneli "Nové pravidlá v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb a platforiem na zdieľanie videí – medzinárodná perspektíva" ale aj ako panelista na tému „Implementácia nových pravidiel v praxi – slovenská perspektíva“.

Link na pozvánku

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak