Publikácia ERGA k mediálnej pluralite pripravená pod slovenským vedením

10. január 2019

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, popri svojej pozícii predsedu ERGA počas roka 2018 viedol aj pracovnú skupinu ERGA,  zaoberajúcu sa mediálnou pluralitou. Výsledkom je publikácia ERGA „Interná mediálna pluralita v audiovizuálnych mediálnych službách v EÚ: pravidlá a prax“, ktorá bola dnes zverejnená.Pracovnú skupinu tvorili poprední experti na tému mediálnej plurality z národných regulačných orgánov krajín EÚ. Na základe údajov, ktoré boli poskytnuté zo strany 31 národných regulačných orgánov (vrátane všetkých krajín EÚ,) publikácia poskytuje unikátnu analýzu nástrojov, ktoré sú v súčasnosti dostupné v oblasti internej mediálnej plurality (napr. pravidlá pre spravodajstvo, publicistiku, ako aj opatrenia pre zabezpečenie informovanosti občanov počas volebných kampaní). Okrem toho poskytuje pohľad na súčasné najväčšie výzvy v tejto oblasti, vrátane témy disinformácií (napr. prehľad existujúcich alebo pripravovaných opatrení v jednotlivých krajinách, ale aj na úrovni EÚ a Rady Európy). Publikácia sa môže stať cenným príspevkom do aktuálnej diskusie o viacerých dôležitých témach súčasnosti, keďže ako v nej uvádza Ľ. Kukliš „ ak existuje relevantný právny rámec, ktorý spája minulú a súčasnú regulačnú skúsenosť so súčasnou informačnou krízou tak sa nachádza práve v tejto oblasti.“ 

Sprievodný článok je možné nájsť tu (dostupný iba v EN).

Správu (dostupná iba v EN) je možné nájsť tu.

Viac informácií o aktivitách ERGA je možné nájsť tu.Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak