KONFERENCIA K MONITOROVANIU MEDIÁLNEJ PLURALITY V EÚ

Centrum pre mediálnu pluralitu a slobodu médií dnes organizuje konferenciu, ktorej sa zúčastňuje aj riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš. Témou stretnutia je zhodnotenie súčasného systému monitorovania v tejto oblasti a diskusia o spôsobe začlenenia nových rizík pre mediálnu pluralitu v rámci digitálnych médií.

Na konferencii vystupuje Ľ. Kukliš z pozície predsedu ERGA. Okrem iného prezentuje výstupy pracovnej skupiny ERGA k internej mediálnej pluralite, ktorú počas roka 2018 osobne viedol. „Monitor mediálnej plurality“ je najvýznamnejším monitorovacím nástrojom v rámci EÚ (vrátane Slovenska). Každoročne skúma stav v tejto oblasti a predovšetkým sa zameriava na riziká, ktoré v jednotlivých krajinách ohrozujú úroveň mediálnej plurality. Účelom konferencie je vylepšiť systém monitorovania tak, aby reflektoval riziká (napr. dominantná pozícia platforiem/sociálnych médií, šírenie dezinformácií, ale aj vplyv nárastu vplyvu algoritmov, umelej inteligencie a automatizácie), súvisiace s novými digitálnymi službami. 

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak