Bilaterálne stretnutie so zástupcami britského regulátora a inštitútu Reuters aj so slovenskou účasťou

(3. 12. 2018)

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš sa spolu s kolegami z vybraných regulačných orgánov z Francúzska, Nemecka, Talianska a Írska zúčastnil na bilaterálnom rokovaní so zástupcami Ofcom (regulačný orgán Veľkej Británie) a následne rokovania s riaditeľom Inštitútu Reuters z Oxfordskej univerzity profesorom Rasmusom Kleisom Nielsenom.

Účelom oboch stretnutí, ktoré viedol Ľ. Kukliš z pozície predsedu ERGA, bola okrem bilaterálnej výmeny skúseností najmä príprava na činnosť pracovnej skupiny ERGA v oblasti mediálnej plurality v roku 2019. Pracovná skupina sa sústredí predovšetkým na rozmanitosť vlastníctva médií a problematiku dezinformácií. V tejto súvislosti bolo cieľom rokovaní nadviazať spoluprácu s celosvetovo uznávaným Inštitútom Reuters z Oxfordskej univerzity. Výsledkom by mala byť jedinečná analýza v oblasti mediálnej plurality v krajinách EÚ, využiteľná pri práci vyššie spomínanej pracovnej skupiny, ktorá ale bude dostupná aj pre širokú verejnosť.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak