Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 21. 11. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 11. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
 
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:
 
- udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TELEVÍZIA MICHALOVCE spoločnosti LOGOS MEDIA, s.r.o.;

- uložila sankciu – pokutu 200 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programu Ahoj Slovensko dňa 1. 6. 2018;

- uložila sankciu – pokutu 199 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (rozhlasová programová služba RÁDIO WOW) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo v dňoch 16. 4., 20. 4. a 21. 4. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 29. 9. 2018 o cca 20:14 hod. odvysielal program Mafstory označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (propagovanie násilia, podnecovanie nenávisti, znevažovanie alebo hanobenie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine) v súvislosti s vysielaním programu Ministri  dňa 11. 9. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním televízneho programu Noviny (príspevok Oprava ciest prioritou) dňa 22. 10. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Bez obalu dňa 23. 9. 2018;

- uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti resp. ich časti.
 
Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 11. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.
 
Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová  
hovorkyňa                                         
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 36
mail: ivana.furjelova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak