Tlačová správa: Slovensko lídrom diskusie o budúcnosti regulácie médií a sociálnych sietí

Európska rada schválila definitívnu podobu revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá významných spôsobom ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu.

Najvýraznejšou a najdiskutovanejšou zmenou je regulácia obsahu platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videobsahu sociálnych sietí (napr. Facebook). Úpravy sa dotknú aj televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) či regulačných orgánov členských štátov EÚ. Novú právnu úpravu reagujúcu na meniace sa podmienky trhu sú krajiny EÚ povinné do národných legislatív implementovať počas dvojročného obdobia, ktoré začne plynúť zverejnením schváleného znenia v Úradnom vestník EU.

Okrem iných zmien smernica o AVMS výrazne posilňuje pozíciu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. „ERGA sa stala orgánom oficiálne uznaným legislatívou EÚ, čo nás inštitucionálne zaväzuje podieľať sa na rozhodnutiach o mediálnom prostredí“, objasnil Ľ. Kukliš na plenárnom zasadnutí vedenia ERGA, ktoré sa konalo symbolicky v deň schválenia novej smernice (6. novembra 2018). Ľ. Kukliš ho viedol po prvý raz od svojho zvolenia za predsedu ERGA v auguste 2018. „Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nová právna úprava výrazne nemení súčasné fungovanie platforiem pre zdieľanie videí a ich reguláciu. Ovplyvní však aj najväčších hráčov v tejto oblasti, akými sú Youtube a Facebook. Prístup k  regulácii bude veľmi inovatívny a domnievam sa, že sme svedkami zrodu úplne novej mediálnej regulácie,“ dodal. Vďaka aktuálnej pozícii Rady pre vysielanie a retransmisiu v ERGA sa Slovensko stáva lídrom pri formovaní budúcnosti regulácie médií v EÚ.

V roku 2018 sa ERGA popri smernici o AVMS a analýze zmien a výziev, ktoré prináša, venuje aj problematike internej a externej plurality. Medzinárodnú skupinu, ktorá vypracovala rozsiahlu komparatívnu štúdiu zameranú na mapovanie súčasných regulačných nástrojov v tejto oblasti, ako aj na rezonujúcu problematiku šírenia dezinformácií (tzv. fake news), vedie Ľ. Kukliš. Jej výstupy budú verejnosti prezentované v decembri.

V nasledujúcom roku bude pracovná skupina pre mediálnu pluralitu zameraná na otázky mediálneho vlastníctva a jeho transparentnosti, ale naďalej sa bude venovať aj téme šírenia dezinformácií (v pláne je napr. monitoring priebehu volieb do Európskeho parlamentu). Úlohou ďalších pracovných skupín bude výmena skúseností v oblasti rodovej rozmanitosti, ale aj vytvorenie priestoru pre reflexiu o reforme ERGA, ktorá by mala byť zavŕšená ešte pod slovenským vedením do konca roka 2019. Pokračovať budú aj diskusie o novej smernici a jej možných dopadoch z pohľadu regulačných orgánov.

ERGA vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu európskych mediálnych regulátorov a výmenu ich skúseností a poznatkov z regulačnej praxe. Výstupy zo spoločnej analytickej činnosti sú cenným východiskom pre úvahy o ďalšom vývoji regulácie médií v EÚ a vstupom do diskusie o týchto témach v aj rámci SR. Predsedom ERGA je Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. ERGA bude viesť do konca roka 2019, a to v spolupráci s podpredsedami Tobiasom Schmidom z Nemecka a Karimom Ibourkim z Belgicka. Viac informácií o postavení a činnosti ERGA je dostupných na webových stránkach: http://erga-online.eu/, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-regulators.Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 36
mobil: +421 918 696 286
mail: ivana.furjelova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak