Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 10. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankcie – pokutu 2 500 eur za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (zreteľné informovanie o umiestňovaní produktov na začiatku, na konci programu a pri jeho pokračovaní po prerušení) a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 35 ods. 2 ZVR (zaraďovanie reklamných šotov iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom) vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) v súvislosti s vysielaním priameho prenosu športového podujatia ACB MAA 84:Toledo vs. Vegh dňa 7. 4. 2018;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nová Dubnica – starý prístup II. v programe Občan za dverami dňa 15. 4. 2018;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi 1. Humenská, a.s. (programová služba Humenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v súlade s udelenou licenciou) a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Humenská radnica informuje v dňoch 22. 2. a 4. 3. 2018;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Reflex (príspevok o sexuálnom zneužívaní detí) dňa 19. 7. 2018;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 8. 9. 2018 o cca 20:12 hod. odvysielal program Mafstory označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • začala správne konanie voči spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby PuTV bez udelenej licencie;
  • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj
    •    sťažnosť na odvysielanie reklamy na pivo počas vysielania programu Veľká oriešková lúpež 2 dňa 25. 8. 2018 o cca 20:13 – 22:17 hod., ktorej zaradenie pred 21. hodinu považuje sťažovateľ za nevhodnú, keďže program sledovali deti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 10. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.        
hovorkyňa                
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak