Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 26. 9. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 9. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 písm. b) ZVR (v znení platnom a účinnom do 14. 12. 2009; objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku o protestnom zhromaždení proti prijatiu jazykového zákona v programe Rádiožurnál dňa 1. 9. 2009 (vrátené z NS SR);
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním programu Debata na telefón (hosť: Marián Kotleba) dňa 4. 2. 2018, v ktorom nebola zabezpečená názorová oponentúra ku kritickým vyjadreniam a jednostranným názorom hosťa k viacerým témam a osobám;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním programu Debata na telefón (hosť: Igor Choma) dňa 25. 3. 2018, v ktorom nebola zabezpečená názorová oponentúra ku kritickým vyjadreniam hosťa k viacerým osobám;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku (Ne)predĺžené ordinačné hodiny v programe Noviny TV JOJ dňa 16. 7. 2018;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 25. 7. 2018 o cca 19:47 hod. odvysielal program Profesionáli označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k jeho nesprávnemu časovému zaradeniu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 29. 6. 2018 o cca 20:16 hod. odvysielal program Parker označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k jeho nesprávnemu označeniu v zmysle JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Prievidza na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 95,9 MHz Liptovský Mikuláš a 96,4 MHz Partizánske na účely, na ktoré mu boli pridelené;
  • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

•    sťažnosť na údajnú skrytú reklamu a konflikt záujmov, ku ktorým malo podľa sťažovateľa dôjsť tým, že počas programu Futbal MS 2018 (Brazília – Mexiko) dňa 2. 7. 2018 bol odvysielaný reklamný spot na stávkovú kanceláriu Niké, v ktorom účinkoval spolukomentátor zápasu Ladislav Borbély (RTVS, Jednotka),
•    4 sťažnosti na vysielanie reklamného spotu na produkt Dermacol pre mužov v dňoch 7., 28. a 29. 7. 2018 počas programov, ktoré podľa sťažovateľov sledujú aj deti, preto považujú časové zaradenie tohto spotu vzhľadom na jeho obsah za nevhodné (MAC TV, s.r.o., JOJ, JOJ PLUS).      

Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 9. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.       
hovorkyňa              
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
 tel.: +421 2 20 90 65 03    
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak