Tlačová informácia zo zasadnutia RVR v dňoch 22. a 23. 5. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 22. a 23. 5. 2018
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaní programu Tri sestry dňa 8. 12. 2018 o cca 16: 53 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval scény zobrazujúce násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, slovnú agresivitu resp. expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 300 eur vysielateľovi KISS Rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch vyhodnocujúcu podiel slovenských hudobných diel za mesiac október 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 3. 2018 nevyužíval frekvenciu 88,9 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Púchovská kultúra, s.r.o. (programová služba PuTV) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 3. 11. 2017 odvysielal v programe Púchovský magazín príspevok Mestská polícia slúži ľudom obsahujúci informácie o viceprimátorovi mesta Púchov Romanovi Hvizdákovi a príspevok Deň plný hier a zábavy obsahujúci informácie o úradujúcom predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi, ktoré boli v prospech uvedených kandidátov vo voľbách  do orgánov samosprávnych krajov 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi BELNET SNINA, s.r.o. (programová služba INFO Kanál) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 21. 11. 2017 odvysielal v rozpore s udelenou licenciou záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 12. 10. a 21. 11. 2017 neoznačil na obrazovke svoju programovú službu logom;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. (programová služba TV Reduta) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 11. 9. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovensko (programová služba Jednotka ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu O 5 minút 12 dňa 11. 3. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
  a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Odmena môže priniesť účelové dôkazy v programe Krimi dňa 2. 3. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Šport dňa 6. 3. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 28. 2. 2018 o cca 13:37 hod odvysielal program Policajti v akcii označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 28. 2. 2018 o cca 8:47 hod odvysielal program Zámena manželiek označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s možným nevyužívaním frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAXMEDIA, s.r.o. (programová služba radio.MAX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch vyhodnocujúcu podiel slovenských hudobných a nových slovenských hudobných diel za mesiac marec 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch vyhodnocujúcu  podiel slovenských hudobných a nových slovenských hudobných diel za mesiac január 2018;
 • uznala za neopodstatnené 9 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 22. a 23. 5. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.        
hovorkyňa                
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak