Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 18. 4. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 4. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona vysielateľovi Rozhlas a televízie Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaní príspevku informujúcom o priebehu parlamentných volieb ČR a údajnom vplyve A. Babiša na média, ktoré vlastnil, v programe Správy RTVS dňa 20. 10. 2017;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur  vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba RiK) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 25. 9. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízie Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaní reportáže Truc akcia? v programe Reportéri dňa 16. 10. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARTICO, s.r.o. (programová služba MARTICO INFO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 18. a 25. 9. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Marián Dokupil - Doko Media (programová služba Rádio GO DeeJay) za porušenie § 28c ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo tým, že neposkytol Rade v stanovenej lehote údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností súvisiacich s vysielaním slovenských hudobných diel,
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o.(programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 107,2 MHz Martin na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 25. 1 .2018 o cca 6:00 hod. odvysielal program Ranný blok s Tomaggiom a o cca 10:03 hod. program Rock Music Nonsop, v rámci ktorých odzneli informácie týkajúce sa témy označenej ako „Bizarné predmety, ktoré lekári vytiahli z pohlavných orgánov“;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 31. 1. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA? spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Kuchyňa dňa 17. 2. 2018;
 • uznala za neopodstatnené 9 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 18. 4. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.       
hovorkyňa               
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03  
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk  

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak