Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 20. 12. 2017

 Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 12. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – 6 638 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v období od 1. 2. do 28. 2. 2013 (vrátené z NS SR);
  • uložila sankciu – 99 eur vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace apríl, máj a jún 2017;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace apríl a jún 2017;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programové služby TV MARKÍZA a DAJTO) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Mentalista dňa 14. 2. 2017 a programu NCIS: Los Angeles dňa 15. 2. 2017 s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu  Zakázaná láska dňa 13. 2. 2017 a programu Mentalista dňa 14. 2. 2017 s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním reportáže Truc akcia? v programe Reportéri dňa 16. 10. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba RiK) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RiK zo dňa 25. 9. 2017;
  • uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 12. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.         
hovorkyňa                             
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03        
mail: lucia.michelcikova@rvr.skPrípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak