Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 8. 11. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 11. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • odňala frekvencie 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina – Sčobík, 97,8 MHz Stropkov, 97,8 MHz Medzilaborce a 104,2 MHz Domaša vysielateľovi RÁDIO KISS, s.r.o. (programová služba Rádio KISS), z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;
  • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie
  • § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 7. 6. 2015 v súvislosti s vysielaním programu Šokujúca zmena, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval scény zodpovedajúce kritériu JSO „zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné“, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov (vec vrátená z Najvyššieho súdu SR);
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Marián Dokupil-Doko Media (programová služba RADIO WOW – Go DeeJay) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 tým, že v rámci rozhlasovej programovej siete RADIO WOW – Go DeeJay odvysielal programy Hard n Heavy a Piánko, za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 odvysielaním oznámenia propagujúcom spoločnosť Autográč, s.r.o. a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 2. 2. 2017 odvysielal o cca 8:52 hod pieseň Crazy Kids a o cca 21:01 hod program Hard n Heavy, v ktorých sa vyskytol obsah napĺňajúci kritérium JSO „vulgárny jazyk nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov“, čím nezabezpečil časové zaradenie predmetných diel v súlade s JSO;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW – Go DeeJay) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 tým, že v rámci rozhlasovej programovej siete RADIO WOW – Go DeeJay odvysielal programy Hard n Heavy a Piánko, za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 odvysielaním oznámenia propagujúcom spoločnosť Autográč, s.r.o.a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 2. 2. 2017 odvysielal o cca 8:52 hod pieseň Crazy Kids a o cca 21:01 hod program Hard n Heavy, v ktorých sa vyskytol obsah napĺňajúci kritérium JSO „vulgárny jazyk nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov“, čím nezabezpečil časové zaradenie predmetných diel v súlade s JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 27. 8. 2017 o cca 8:00 hod odvysielal program Rio, ktorý klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj:

•    sťažnosť na vysielanie programu Naši dňa 6. 9. 2017, v ktorom podľa sťažovateľa protagonisti navádzali mladistvých na pitie alkoholu (MAC TV, s.r.o., JOJ) ,
•    sťažnosť na vysielane programu Rádiožurnál dňa 19. 9. 2017, v ktorej boli podľa sťažovateľa tendenčne a jednostranne podané informácie o možnosti uzatvorenia registrovaného partnerstva osobami rovnakého pohlavia na Slovensku (RTVS, Rádio Slovensko).

Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 11. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.         
hovorkyňa                             
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03        
mail: lucia.jelcova@rvr.sk
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak