Tlačová správa: Zajtra Rada začne s trojtýždňovým monitoringom volebnej kampane (13. 10. 2017)

Od zajtra (14. októbra 2017) až do volieb do orgánov samosprávnych krajov bude Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonávať špeciálny monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane. Rada bude monitorovať štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i špecializované predvolebné diskusné programy. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.
 
Špecializované diskusné programy predstavujúce kandidátov na predsedov VÚC a krajských poslancov môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim 48 hodín pred dňom ich konania, teda od 14. októbra 2017 do 1. novembra 2017. Podrobnosti zákon neustanovuje; vysielateľom neukladá ani povinnosť predložiť Rade na schválenie projekt diskusného programu, ako je tomu pri iných typoch volieb. Diskusné programy však musia byť vysielané tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z kandidátov znevýhodnený. Hoci vysielatelia nie sú povinní predložiť Rade na schválenie projekt diskusií, ich zaradením môže dôjsť k dočasnej zmene programovej skladby vysielania, čo sú vysielatelia Rade povinní oznámiť do 15 dní od vzniku zmeny. O zaradení diskusných programov pred blížiacimi sa voľbami informoval Radu len Rozhlas a televízia Slovenska.   
 
Záverečných 48 hodín pred konaním volieb nie je zakázané len vysielanie diskusných programov, ale aj akýchkoľvek informácií o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech. Volebné moratórium pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie platí až do skončenia hlasovania, teda v období od 2. novembra 2017 (od 7:00 hod) do 4. novembra 2017 (do 22:00 hod).

Obmedzenia platia aj pre zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať v období 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania v deň konania volieb; posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov je teda 21. október 2017 (do polnoci). Volebné prieskumy musia vysielatelia reprodukovať nezaujato, zverejňovať musia všetky dostupné informácie o prieskume a výsledky preferencií všetkých kandidátov. Publikované výsledky musia zahŕňať aj informácie o objednávateľovi a dodávateľovi prieskumu.    

Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízií je v súvislosti s voľbami do samosprávnych krajov zakázané. Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu, a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa toto obmedzenie nevzťahuje.

Podrobné stanovisko Rady k zákonnej úprave vysielania počas volieb je vysielateľom dostupné na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.skPrípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak