Výberové konanie - jeseň 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielaniepodľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:
1.  lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 13. 10. 2017
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06  Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 22. 11. 2017

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:Lokalita  Frekvencia
[MHz]
 Výkon
[W]
 Dunajská Streda  91,4  100
 Dunajská Streda  98,3  50
 Krupina  92,8  500
 Levice  100,6  500
 Piešťany  97,3  500
 Žilina  88,2  500
 Žilina  101,9  500
 

 

 

 

 

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak