Dialóg - Forum Barcelona 2004

 

Globálna audiovizuálna komunikácia, kultúrna rôznorodosť a reguláciaReprezentanti 98 regulačných orgánov pre oblasť audiovízie z celého sveta - vrátane zástupcu slovenskej Rady pre vysielanie - viac ako 50 zástupcov občianskych združení alebo vládneho sektoru z krajín Ázie, Afriky Strednej a Južnej Ameriky, kde takéto špecifické regulačné orgány zatiaľ absentujú a 150 zástupcov vysielateľov, producentov, diváckych a poslucháčskych združení sa v dňoch 28. a 29. mája stretnú v katalánskej Barcelone, aby prediskutovali šance na upevnenie, zachovanie či niekdy len prežitie kultúrnej rôznorodosti audiovizuálnej tvorby vo vzťahu s dravejšou globalizáciou programových služieb a kultúrneho priemyslu.
Dialóg o globálnej audiovizuálnej komunikácii, kultúrnej rôznorodosti a regulácii - ako nazvali organizátori podujatie - je zameraný na úlohu regulačných orgánov, ktorú by ako inštitúcie principiálne nezávislé od politických vplyvov (vláda) a ekonomických väzieb (vysielatelia) mali zohrávať pri všeobecnom trende liberalizácie televízneho trhu s minimom regulácie, ktorá bude predovšetkým garantovať pluralitu obsahov a programových služieb.
Iniciatíva Unesco, čo je aktualizovaný Akčný plán vychádzajúci pôvodne z Univerzálnej deklarácie o kultúrnej rôznorodosti z roku 2001, diskusie okolo tzv. "kultúrnej výnimky", ktorá je v agende Svetovej obchodnej organizácie ( respektíve GATT - Všeobecká dohoda o obchode a clách) a ktorá pomerne razantne delí názory na protektívny európsky postoj vo vzťahu ku kultúrnym produktom a pragmatický (kultúrne produkty sú produkty ako akékoľvek iné a ich význam je v obchodovateľnosti ) ekonomický postoj, či udelenie pamätnej medaily 2004 Federica Felliniho - to všetko je na programe dvojdňového Dialógu.
Podujatie, ktorého hlavným organizátorom je partnerský orgán RVR - Katalánska audiovizuálna rada - sa uskutočňuje v rámci barcelonského kultúrneho Fóra 2004. Fórum sa oficálne začalo 9 mája a potrvá do 26. septembra a je zamerané na tri hlavné oblasti : Kultúrna rôznoroosť, udržateľný rozvoj a kultúra mieru. Očakáva sa, že jednotlivé podujatia - vrátane 49 odborných a špecializovaných konferencií, výstavy, umelecké predstavenia - navštívi okolo 5 miliónov návštevníkov

© eleonora bobakova
28.mája 2004

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak