Slovensko-maďarské rokovania o digitalizácii, Budapešť, 2.-3. december 2004

 Správa zo zahraničnej pracovnej cesty Budapešť, 2 – 3. 12. 2004

Zúčastnení: pani predsedníčka RVR Valéria Agócs ,  Doc. Ing. Jaroslav Polec, PhD, SKDV ,  Ing. Ivan Kubiňák SKDV  

1. deň rokovania:Zástupca Národného komunikačného úradu pani Renáta Hasznos Workshop, ktorý sa bude konať 31. januára, bude sumarizovať skúsenosti české, poľské, rakúske, slovenské a maďarské skúsenosti v nasledovných tematických okruhoch:
- harmonogram a stratégia digitalizácie
- spôsob, prostriedky a dilemy štátu v otázkach digitalizácie,
- organizačné charakteristiky, ciele a skúsenosti štátnej koordinácie v oblasti digitálneho vysielania
- zosúladenie stratégií stredoeurópskych krajín v oblasti prechodu na digitálne vysielanie. 

 
2. deň rokovania:  rokovanie na ORTT za prítomnosti pána predsedu ORTT György Kovácsa, pani riaditeľky úradu ORTT Marty Dobos a pána riaditeľa technických záležitostí Józsefa Barthu. V Maďarskej republike v súčasnosti sa konštituuje podobná pracovná skupina pre digitálne vysielanie ako u nás SKDV. Kolegovia z ORTT prejavili záujem o skúsenosti z našej SKDV. V súčasnosti však pilotné projekty v Budapešti už sú v skúšobnej prevádzke, dokonca aj na vysielaní systémom T-DAB. V Maďarskej republike je veľký nezáujem o uvedenie do prevádzky digitálneho vysielania zo strany komerčných vysielateľov. Rada disponuje finančnými prostriedkami 5 miliárd forintov (cca 850 miliónov korún) na uvedenie digitálneho vysielania do prevádzky a to ako po stránke programovej, tak aj technickej a taktiež podpory pre rozšírenie set top boxov. Počet multiplexov je približne rovnaký ako aj v SR a hlavný problém taktiež ako aj v SR spočíva v naplnení predmetných multiplexov programovým obsahom.V ďalšom rokovaní sme sa dozvedeli, že budúci rok maďarská strana ukončí analógové vysielanie televízie na vysokovýkonnom vysielači Kabhegy a začne na predmetnom kanále pravidelnú prevádzku T-DAB. Táto skutočnosť je pozitívna aj pre SR, pretože bude teoreticky možnosť koordinovať aj na našej strane kanály T-DAB, ktoré sú práve stanovené na bývalých analógových kanáloch 12. Myslím že tým budú dosť obmedzené výhovorky našich zainteresovaných orgánov, ktorí sa z obľubou vyhovárajú na predmetný vysielač. Problém na našej strane je však aj v tom, že v súčasnosti aktívne pracuje asi 60 dokrývačov na 12 kanále a momentálne sa nekoná žiadna prekoordinácia. Na záver sme pozvali kolegov na recipročnú návštevu Bratislavy pri príležitosti uvedenia do prevádzky pilotných projektov DVB-T na Slovensku. Predkladá Ing. Ivan Kubiňák

V Bratislave 8.12.2004

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak