Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 21. 6. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 6. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – 1 500 eur vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba RÁDIO ONE) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 19. 1. 2017 o cca 19:07 hod odvysielal pieseň s názvom Chill Bill, ktorá naplnila kritéria nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a mala byť zaradená do vysielania po 22:00 hod a od 22:00 hod  vysielal obsah nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov bez odvysielania oznamu o jeho nevhodnosti;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s. r. o. (programová služba Rádio Vlna) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním sponzorských odkazov k programom Dopravný servis a Počasie dňa 12. 10. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Téma dňa dňa 9. 5. 2017;
  • uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 6. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.             
hovorkyňa                                 
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03    
mail: lucia.jelcova@rvr.sk   

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak