2.stretnutie implementačnej skupiny systému MHP, Brusel, 16.12.2004

SPRÁVA  ZO  ZAHRANIČNEJ  PRACOVNEJ  CESTY

Podujatie: 2. zasadnutie implementačnej skupiny systému „MHP“ /multimedia home platform/, 16.12.2004

Miesto: Brusel, Belgicko
Účastník: Mgr. Igor Chovan  

Dňa 16.12.2004 sa v Belgicku, na pôde Európskej komisie, konalo 2. stretnutie implementačnej skupiny systému „MHP“.

Program zasadnutia tvorila prezentácia, analýza prípadovej štúdie Nordické krajiny a následná diskusia o nej. Štúdia pozostávala z nasledovných častí:
-         -         Interaktívna digitálna televízia v nordických krajinách – Nordická iniciatíva,
-         -         Implementácia MHP vo Fínsku,
-         -         Implementácia MHP vo Švédsku,
-         -         Implementácia MHP v Nórsku.
V rámci časti  „Interaktívna digitálna televízia v nordických krajinách – Nordická iniciatíva“ boli prezentované základné informácie o tzv. Nordickej iniciatíve. Jej vznik podnietila existencia mnohých platforiem pre digitálne vysielanie v severských krajinách, ktoré neboli interoperabilné. Televízne spoločnosti a distribútori signálov preto predstavili spomenutý akčný plán. Jeho súčasťou boli aj tzv. Spoločné pravidlá. V roku 2004 sa u základných služieb digitálneho vysielania dosiahla takmer plná kompatibilita s týmito pravidlami, u interaktívnych služieb len čiastočná.
Služby MHP sa pomaly začali implementovať. Napriek tejto skutočnosti dosahujú malý rast. To len zdôrazňuje väčšiu potrebu produkcie obsahu od vysielateľov.
Napriek koordinácii spoločného postupu je vývoj v jednotlivých krajinách rozdielny, priamo totiž závisí od rozvoja terestriálnych digitálnych vysielacích sietí. Najďalej je v tomto smere Fínsko.  Vo Fínsku sa realizácia projektu digitálneho vysielania začala dňa 18. mája 1996. Vtedy totiž fínska vláda prijala rezolúciu o tomto druhu vysielania. Prvé pilotné projety boli spustené v septembri 1997. V súčasnosti sú vo Fínsku v prevádzke tri multiplexy. Interaktívne služby spĺňajú medzinárodné štandardy.
Svoju úlohu pri procese budovania digitálneho vysielania zohrali aj orgány verejnej moci – príslušné ministerstvo a regulačný orgán pre oblasť komunikácií. Predovšetkým vytvárali maximálne súťažné prostredie a vydávali licencie.
V budúcnosti sa plánuje zavedenie služieb datacasting /prenos dokumentov/, elektronických služieb v oblasti verejnej správy / zdravotná starostlivosť, dopravné informácie, informácie samosprávy/, nových interaktívnych služieb. Pripravujú sa tiež legislatívne zmeny.
V následnej diskusii zástupcovia Fínska uviedli aj faktory, ktoré podľa nich prispeli k úspešnému rozbehnutiu a fungovaniu systému digitálneho vysielania – kvalita obrazu, atraktívnosť obsahu, pokrytie, národná politika prechodu. Svoju úlohu zohráva aj národná telefónna linka založená súkromnými vysielateľmi a operátormi multiplexov, ktorá poskytuje informácie a pomoc občanom v oblasti digitálneho vysielania. Menej pokročilo v zavádzaní digitálneho vysielania Švédsko. Predpokladá, že k vypnutiu analógového vysielania pristúpi v januári 2008. 90 % jeho populácie je pokrytých s digitálnym signálom, 60 % domácností má pripojenie prostredníctvom káblových operátorov.
Nórsko  predpokladá, že plná digitalizácia bude na jeho území dosiahnutá do roku 2010.
V závere zasadnutia skupina diskutovala o svojom nasledujúcom programe. V nasledujúcich zasadnutiach vystúpia ďalšie krajiny so skúsenosťami v oblasti digitálneho vysielania a MHP, na základe návrhu cyperskej delegácie bude na zasadnutie prizvaný zástupca výrobcov digitálnej technológie, aby zodpovedal na otázky členov skupiny.
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak