Úloha štátu vo vývoji terestriálnej digitálnej televízie v Strednej Európe, Budapešť, 31.01.2005

Podujatie:
Skúsenosti o úlohe štátu vo vývoji terestriálnej digitálnej televízie v Strednej Európe
Miesto:
Budapešt, Maďarsko
Účastník:
Ing. Ivan Kubiňák,
Mgr. Igor Chovan

Dňa 31.1.2005 sa v Maďarsku, v Budapešti uskutočnila konferencia na tému „Skúsenosti o úlohe štátu vo vývoji terestriálnej digitálnej televízie v Strednej Európe“.
 
 Program zasadnutia tvorili príspevky jednotlivých delegátov z Maďarska, Rakúska, Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky a napokon z Direktoriátu Európskej komisie pre hospodársku súťaž.

Pani Erzsébet Bánkúti sa zamerala na súčasný stav DTV v Maďarsku. Podľa jej názoru riziká a obavy z digitálnej zmeny bránia najdôležitejším hráčom na mediálnom trhu v Maďarsku využiť potenciálne výhody DTV. Na druhej strane digitálne vysielanie ponúka mnoho výhod – nový obsah, zlepšená kvalita, nové inovované služby, nové trhové segmenty, zvýšený dopyt po digitálnych zariadeniach. Hovorila aj o úlohách pred ktorými stojí súčasnosti v oblasti digitálneho vysielania Maďarsko – v roku 2005 plánuje prijať legislatívne zmeny, frekvenčné plánovanie, vypracovanie štruktúry a mechanizmu efektívnej koordinácie; v roku 2006 plánuje určiť prevádzkovateľov 3 multiplexov, ďalšie frekvenčné plánovanie a koordináciu; v rokoch 2007-2010 sú rokmi simulcastingu, vývoja služieb a siete; v rokoch 2010-2012 by malo dochádzať k postupnému vypínaniu analógového vysielania.

Pán Alfred Grinschgl z Rakúskeho regulačného úradu pre vysielanie a telekomunikácie predstavil právny rámec vysielania v Rakúsku. V roku 2001 boli prijaté dva zákony – Zákon o súkromnom vysielaní a Zákon o „ KommAustria“. Tieto zákony predstavovali právny základ pre terestriálnu celoštátnu súkromnú televíziu. Boli založené spoločnosti KommAustria a RTR-GmbH s dôrazom na digitálne vysielanie, bola založená pracovná skupina „Digitale Plattform Austria“. V roku 2004 bol založený tzv. Digitalizačný fond s dotáciou 7,5 mil. EURO ročne za účelom podpory procesu digitalizácie na platformovo neutrálnej úrovni. Proces digitalizácie je v Rakúsko rozdelený do štyroch etáp: 1. etapa – Príprava /do konca r. 2005, testovacie vysielanie, frekvenčné plánovanie, vyhlásenie tendrov pre oprátora multiplexov/, 2. etapa – Predstavenie /2006, snaha dosiahnuť pokrytie 60 % populácie po jednom roku/, 3. etapa – Prechod /2007 – 2010, regionálny prechod po krátkom období simulcastingu/, 4. etapa – Vypnutie analógového vysielania /2010, počíta sa so šiestimi celonárodnými multiplexmi/.

Právny rámec v Poľsku predstavil pán Karol Jakubowicz z Národnej vysielacej rady. Zákon o vysielaní z roku 1992 nepokrýva digitálne vysielanie. Nový Telekomunikačný zákon z roku 2004 implementuje direktívy o elektronickom obchode, reguluje digitálne vysielanie. Inštitucionálnu štruktúru vo vzťahu k digitálnemu vysielaniu tvoria Ministerstvo kultúry /audiovizuálna politika/, Ministerstvo infraštruktúry /telekomunikačná politika/, Národná vysielacia rada /nezávislý orgán regulácie vysielania/ a Úrad telekomunikačnej a poštovej regulácie /telekomunikačný trh, management frekvencií/. S pridelením prvých multiplexov operátorom sa v Poľsku počíta koncom roka 2005. V rokoch 2005/2006 by malo dôjsť k digitálnemu prenosu v prvých dvoch oblastiach, v rokoch 2006/2007 by malo byť v týchto oblastiach vypnuté analógové vysielanie a v roku 2014 sa počíta s vypnutím analógového vysielania v celej krajine.

Slovenská delegácia sa vo svojom príspevku sústredila predovšetkým na prezentáciu uznesenia vlády k stratégii a technickým kritériám na zavedenie pozemského digitálneho televízneho vysielania v systéme DVB-T na Slovensku a skúseností s výberovým konaním pri udeľovaní/zmene licencie vo vzťahu k vysielaniu v pilotných projektoch.

Vo vzťahu k agende Direktoriátu pre hospodársku súťaž Európskej komisie je digitálne vysielanie relevantné len z toho pohľadu pokiaľ je preň poskytovaná štátna pomoc.

V záverečnej panelovej diskusii si účastníci vymieňali názory na otázky, ktoré odzneli v jednotlivých príspevkoch. Z diskusie vyplynulo, že neexistuje univerzálne vhodný regulačný rámec, či postup na implementáciu digitálneho vysielania. Je potrebné voliť osobitné prístupy, odrážajúce právny vývoj danej krajiny. Za dodržania medzinárodných záväzkov, resp. povinností vyplývajúcich z európskych právnych noriem.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak