3.stretnutie implementačnej skupiny systému MHP, Brusel, 01.03.2005

Podujatie:
3. zasadnutie implementačnej skupiny systému „MHP“ /multimedia home platform/, 01.03.2005
Miesto:
Brusel, Belgicko
Účastník:
Mgr. Igor Chovan

Dňa 01.03.2005 sa v Belgicku, na pôde Európskej komisie, konalo 3. stretnutie implementačnej skupiny systému „MHP“.
 Program zasadnutia tvorili príspevky „Interaktívna digitálna televízia v Dánsku“, „Interaktívna digitálna televízia v Maďarsku“, „Vedomostný projekt MHP – prezentácia a ukážka“, „Implementácia MHP v Holandsku“, „Výzvy zavádzania interaktívnych služieb“.

Páni Tine Ostergaard a Erik Henz Kjeldsen z Ministerstva kultúry Dánska vo svojom príspevku stručne charakterizovali národného vysielateľa Dánsku vysielaciu spoločnosť /DVS/ a stav interaktívnej a digitálnej televízie v krajine.
DVS disponuje dvoma národnými televíznymi kanálmi a štyrmi národnými a regionálnymi rozhlasovými stanicami. V súčasnosti je možné všetky programové služby prijímať prostredníctvom Internetu.

Penetrácia digitálnou televíziou dosahuje v súčasnosti 15 %. Koncom roka 2004 spustila „interaktívny televízny portál“ aj DVS. Integruje rôzne televízne a rozhlasové ponuky na platforme digitálnej televízie.

Pokiaľ ide o situáciu v Maďarsku – z 3,8 mil. maďarských domácností 55 % má prípojku káblovej televízie, 10 % má satelitný prijímač a 35 % využíva len terestriálny signál. V najbližších rokoch sa neočakávajú žiadne zmeny.
V oblasti digitálneho vysielania bol prvý pilotný projekt spustený v Budapešti v roku 1999. V roku 2004 spoločnosť Antenna Hungaria uskutočňovala pilotný projekt s verejnoprávnymi programovými službami a základnými MHP aplikáciami /superteletext, hlasovanie/. V prevádzke je v súčasnosti aj digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu /UPC Direct/. Naopak digitálne káblové služby v súčasnosti nie sú poskytované.

„Multimedia Home Platform – Knowledge Data Base“ – ide o projekt 11 európskych partnerov významných na poli vysielania, IT výroby a výskumu. Tento projekt má ambíciu prispieť k harmonizovanému používaniu a implementácii DVB-MHP vytvorením jedného kontaktného bodu poskytujúceho know-how a riešenia „best practice“ pre všetky spoločnosti a organizácie aktívne v tejto oblasti.
Primárnym cieľom projektu je zlepšiť interoperabilitu implementácií a aplikácií MHP. Pokrok v interoperabilite MHP je kľúčový faktor v zavádzaní interaktívnej digitálnej televízie v Európe. Interoperabilita MHP bude viesť k širšiemu prijatiu a používaniu MHP a umožní prijatie veľkého počtu obsahových formátov a služieb vrátane „T-obchodu“ a „T-vzdelávania“ /prístupného prostredníctvom televízie/. Prínos to prinesie jednak koncovým užívateľom a tiež celému mediálnemu priemyslu.
Projekt má vlastnú internetovú stránku – „www.mhp-knowledgebase.org“, e-mail „info@mhp-knowledgebase.org“; pre používanie je potrebné sa registrovať , ale na skúšobné použitie je stránka prístupná po zadaní login-u „guest“ a hesla „password“.
Digitálna televízia v Holandsku nastupuje len pomaly. Dôvody sú viaceré – rozsiahla, lacná a atraktívna analógová ponuka, ťažké presviedčanie divákov o pridanej hodnote, otázky autorských práv a nedostatok štandardizácie. Zo 7 mil. holandských domácností digitálnu televíziu príma len asi 10 %. 
Záverom zástupca Európskej komisie zhrnul obsah stretnutia, pričom sa zameral najmä na MHP – Knowledge Date Base. Rovnako účastníci ocenili význam tohto projektu.

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak