4.stretnutie implementačnej skupiny systému MHP, Brusel, 26.04.2005

Podujatie:
4. zasadnutie implementačnej skupiny systému „MHP“ /multimedia home platform/, 26.04.2005
Miesto:
Brusel, Belgicko
Účastník:
JUDr. Igor Chovan

Dňa 26.04.2005 sa v Belgicku, na pôde Európskej komisie, konalo 4. stretnutie implementačnej skupiny systému „MHP“.
 Program zasadnutia tvorili príspevky „Pohľad MHP aliancie“, „MHP: Pohľad výrobcov“, „Projekt DVB a MHP“, „Digitálna televízia v Španielsku“, „Implementácia MHP v Španielsku“, „Interaktívna televízia a MHP v Taliansku – aktualizácia, pohľad vysielateľov“, „Aplikácie interaktívnej televízie v Taliansku, t-vláda“.
Príspevok „Digitálna televízia v Španielsku“ charakterizoval španielsky televízny trh. Tento má takmer 15 mil. „televíznych“ domácností a z nich 99 % má aspoň jeden televízor. Pokrytie analógovou televíziou dosahuje 99 % populácie. Analógová ponuka zahŕňa 4 národné voľne dostupné programy a jeden národný platený program. Tieto sú potom dostupné aj digitálne, pričom digitálna ponuka zahŕňa ďalšie dva národné programy. V niektorých regiónoch sú dostupné dva ďalšie voľné programy, niekde aj digitálne. Okrem uvedených programov existuje asi 1000 lokálnych televíznych vysielateľov.
K prudkému rozvoju dochádza v Španielsku aj v legislatívnej oblasti. 30.12.2004 vláda navrhla Plán podpory digitálnej terestriálnej televízie. V reakcii na to bol dňa 04.02.2005 schválený zákon o urgentných opatreniach na opätovné oživenie digitálnej terestriálnej televízie a podpore pluralismu. Zároveň má dôjsť k úprave Národného technického plánu pre digitálne terestriál. vysielanie, prideleniu väčšej frekvenčnej kapacity pre toto vysielanie, ku skráteniu vypnutia digitálneho vysielania / už do roku 2010/ a napokon k dohode s audiovizuálnym sektorom.
Príspevok „Pohľad MHP aliancie“ predstavil účastníkom Alianciu pre interoperabilitu na úrovni spotrebiteľa. Spoločnosti zastúpené v tejto aliancii pôsobia v rôznych častiach „digitálneho reťazca“ – vysielatelia, prevádzkovatelia sietí a výrobcovia vybavenia. Ich spoločným cieľom je dosiahnuť pre spotrebiteľa naozaj interoperabilný trh digitálnej televízie. V aliancii je zastúpená napríklad nemecká stanica RTL, tiež ARD a ZDF, firmy Philips, Telenor atď.. Aliancia už zaznamenal úspechy v mnohých krajinách.  V Nemecku pracovali súkromný a verejnoprávny vysielatelia na vývoji služieb na báze MHP, podarilo sa im politicky presadiť MHP štandard ako spoločný pre interaktívne služby. V Taliansku RAI a Mediaset, členovia aliancie, implementovali a s úspechom distribuujú MHP služby. V Belgicku sa spoločnosť Telenet rozhodla implemetovať MHP ako východisko pre služby vo svojom káblovom distribučnom systéme.
Príspevok „Implementácia MHP v Španielsku“ bol pripravený ako správa, ktorá vychádza z materiálov prednesených na  pôde španielskeho implementačného orgánu „Foro técnico de la TV Digital“. Správa začína krátkym predstavením prvého kroku /dňa 15.02.2002 bola pod patronátom Ministerstva vedy a technológie podpísaná spoločná deklarácia medzi výrobcami a vysielateľmi a to za účelom podpory a spustenia interaktívnych televíznych služieb založených na báze MHP/ a postupne predstavuje jednotlivé čiastkové úspešné príklady používania spoločnej platformy MHP.
Po záverečnej diskusii predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie pracovnej skupiny.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak